Bod č.87.:

PRÁV/2 - Dopad nové právní úpravy na městské právnické osoby

(předkladatel:JUDr. Tomášek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (informativní zpráva)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX