Bod č.10.:

NámZ/1 - Dodatek č. 2 Dohody o spolupráci v rámci projektu WTC Pilsen mezi statutárním městem Plzeň a společností Anglické nábřeží a.s.

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Dodatek č. 2 Dohody o spolupráci v rámci projektu WTC Pilsen mezi statutárním městem Plzeň a společností Anglické nábřeží a.s.)
Důvodová zpráva (Dodatek č. 2 Dohody o spolupráci v rámci projektu WTC Pilsen mezi statutárním městem Plzeň a společností Anglické nábřeží a.s.) (*)
Příloha č.1 (Dodatek č. 2 Dohody o spolupráci)
Příloha č.2 (Dohoda o spolupráci)
Příloha č.3 (Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci)
Příloha č.4 (Výpis z obchodního rejstříku)
Příloha č.5 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:615 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX