Bod č.36.:

PROP/9 - Prodej pozemku p.č. 261, k.ú. Malesice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádosti)
Příloha č.2 (Historie projednávání)
Příloha č.3 (Stanoviska ORP MMP)
Příloha č.4 (Aktualizované stanovisko ORP vč. doplnění)
Příloha č.5 (Stanoviska MO P9)
Příloha č.6 (Stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.7 (Vyjádření žadatelů)
Příloha č.8 (Zápisy z KNM RMP )
Příloha č.9 (Zákres prodeje a zákres zdi)
Příloha č.10 (Fotodokumentace)
Příloha č.11 (Mapa - územní plán)
Příloha č.12 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.13 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.14 (Geometrický plán)
Příloha č.15 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.16 (Usnesení RMP ) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:641 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX