Bod č.38.:

PROP/11 - Prodej pozemku p.č. st.2911, k.ú. Litice u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P6)
Příloha č.4 (Zápis z KNM RMP )
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapa - územní plán)
Příloha č.7 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.9 (Geometrický plán)
Příloha č.10 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.11 (Usnesení RMP )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:643 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX