Bod č.56.:

PROP/29 - Rozpočtové opatření

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dlužné částky - MO 1) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 268/07)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1222/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:658 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX