Bod č.39.:

PROP/12 - Prodej pozemku p.č. 484/12 k.ú. Lobzy a pozemků p.č. 8/2 a p.č. 1417/2 k.ú. Doubravka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanoviska ORP )
Příloha č.3 (stanovisko MO P4)
Příloha č.4 (zápis KNM)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 1216/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:644 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX