Bod č.50.:

PROP/23 - Prodej nemovitostí na adrese Klatovská tř. 218, Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (informace k nemovitosti)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ a BYT MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 518/ 2011 a ZMP č. 643/ 2011)
Příloha č.5 (zápisy z KNM včetně informace o variantách) (*)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (katastrální mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP ze dne 27. 11. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:652 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX