Bod č.42.:

PROP/15 - Ponechání pozemků p.č. 862/25 a p.č. 1031/14 k.ú. Valcha v majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko MO P3 )
Příloha č.4 (sdělení p. Bělohrada)
Příloha č.5 (zápis KNM) (*)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 1217/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:645 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX