Bod č.49.:

PROP/22 - Nakládání s budovou Klatovská tř. č.or. 214, č.or. 216, Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost nájemců)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko BYT MMP)
Příloha č.4 (Stanovisko STAV MMP)
Příloha č.5 (Sdělení OSI MMP)
Příloha č.6 (Usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.7 (Historie projednáná žádosti)
Příloha č.8 (Zápis z KNM ze dne 8.9.2011) (*)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 518/2011)
Příloha č.10 (Usnesení ZMP č. 405/2011)
Příloha č.11 (Zápis z KNM ze dne 5.11.2013 vč. informace o variantách) (*)
Příloha č.12 (Foto)
Příloha č.13 (Územní plán)
Příloha č.14 (Letecký snímek)
Příloha č.15 (Orientační mapa)
Příloha č.16 (Katastrální mapa)
Příloha č.17 (Usnesení RMP č. 1275/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:651 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX