Bod č.43.:

PROP/16 - Ponechání pozemků k.ú. Chotěšov, Losina a Hoříkovice u Chotěšova v majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (přehled)
Příloha č.2 (žádosti spol. CPZ)
Příloha č.3 (žádosti obce Chotěšov)
Příloha č.4 (žádosti FO)
Příloha č.5 (stanoviska ORP )
Příloha č.6 (stanoviska obce)
Příloha č.7 (tabulka - varianty řešení)
Příloha č.8 (zápis KNM)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 1273/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:646 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX