Bod č.51.:

PROP/24 - Prodej nemovitostí na adrese Řepná 3, Litice č.p. 164, s pozemkem parc.č. St. 185, k.ú. Litice u Plzně – snížení kupní ceny

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (informace k nemovitosti)
Příloha č.2 (žádost)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (stanovisko MO Plzeň 6)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 221/13 a ZMP č. 153/13, ZMP č. 643/11. )
Příloha č.6 (zápis z KNM 24. 10. 2013)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (usnesení RMP ze dne 27. 11. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:653 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX