Bod č.44.:

PROP/17 - Darování pozemků dotčených tělesy komunikace I. třídy - úsek Jízdecká - Tyršova ul.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (zápis z jednání)
Příloha č.2 (zápis KNM)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (geometrický plán )
Příloha č.8 (majetek města)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 1274/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:647 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX