Bod č.20.:

OSI/1 - Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s. pro rok 2014

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1120 ze dne 17. 10. 2013)
Příloha č.3 (Zápis z jednání Komise pro věcné plnění nájmu )
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 1189 ze dne 14. 11. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:625 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX