Bod č.53.:

PROP/26 - Prodej nemovitostí na adrese Úslavská 16, Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (informace k nemovitosti)
Příloha č.2 (Žádost)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (stanovisko RMO Plzeň 2 - Slovany )
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 643/11)
Příloha č.6 (zápis z KNM RMP ze dne 5. 11. 2013)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (usnesení RMP ze dne 27. 11. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:655 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX