Bod č.48.:

PROP/21 - Prodloužení termínu dokončení rekonstrukce domu Houškova ul. č.or. 18, Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Historie projednání)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 204/2010)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 139/2011)
Příloha č.5 (Zápis z jednání KNM RMP)
Příloha č.6 (Foto současný a původní stav)
Příloha č.7 (Katastrální mapa)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 1220/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:650 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX