Bod č.45.:

PROP/18 - Uzavření dodatku č. 1 ke SoBSK z důvodu prodloužení termínu pro dokončení stavby BD "B" na p.p.č. 11102/127 a 14430/99 k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (historie dané kauzy)
Příloha č.2 (žádost)
Příloha č.3 (usn. RMP a ZMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.4 (stanovisko ORP)
Příloha č.5 (stanovisko MO P1)
Příloha č.6 (varianty řešení)
Příloha č.7 (zápis KNM)
Příloha č.8 (sdělení společnosti)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (územní plán)
Příloha č.11 (letecký snímek)
Příloha č.12 (orientační mapa)
Příloha č.13 (majetek města)
Příloha č.14 (usn. RMP č. 1218/13)
Příloha č.15 (žádost ze dne 26.11.2013)
Příloha č.16 (zápis KNM z 5.12.2013)
Předloženo na stůl (nový krycí list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:648 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX