Bod č.54.:

PROP/27 - Prodej nemovitostí na adrese Koterovská 36, Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (informace k nemovitosti)
Příloha č.2 (žádost)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (stanovisko RMO Plzeň 2 - Slovany) (*)
Příloha č.5 (zápis z KNM ze dne 3. 10. 2013)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 643/11)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 1221 ze dne 14. 11. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:656 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX