Bod č.46.:

PROP/19 - Uzavření dodatku č. 1 ke SoBSK z důvodu prodloužení termínu pro dokončení stavby na p.p.č. 3129/1 a p.č. 5515 k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usn. RMP a ZMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.3 (stanovisko ORP)
Příloha č.4 (stanovisko MO P2)
Příloha č.5 (zápis KNM)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 1219/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:649 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX