Bod č.16.:

OK/1 - Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Odboru kultury MMP schváleného pro rok 2013

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (fotografie "Plakety J. Trnky")
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:621 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX