Bod č.17.:

OK/2 - Změna účelu použití části dotace poskytnuté spol. Plzeň 2015, o.p.s., na základě usn. ZMP č. 12/0594 na činnost společnosti v roce 2013

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva č. 2013/000600 o poskytnutí neinvestiční dotace spol. Plzeň 2015, o.p.s.)
Příloha č.2 (Žádost spol. Plzeň 2015, o.p.s., o změnu účelu čerpání části dotace poskytnuté na základě smlouvy č. 2013/000600)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:622 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX