Bod č.85.:

ORG/3 - Žádost o revokaci a případné projednání žádostí o koupi nemovitostí - p. Straka a pí Jedličková

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Žádost o koupi zahradního domku)
Příloha č.2 (Odpověď PROP MMP ze dne 1. 11. 2013)
Příloha č.3 (Dříve přijatá usnesení v této záležitosti)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX