Bod č.14.:

FIN/2 - Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář jednání řádné VH)
Příloha č.2 (Pozvánka )
Příloha č.3 (Zpráva jednatele o činnosti )
Příloha č.4 (Zpráva auditora vč. účetní závěrky a zprávy o vztazích)
Příloha č.5 (Zpráva dozorčí rady)
Příloha č.6 (Návrh jednatele na rozdělení zisku)
Příloha č.7 (Související usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:619 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX