Bod č.4.:

PRIM/4 - Aktuální stav projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Aktuální stav projektuPlzeň - Evropské hlavní město kultury 2015)
Příloha (Přehled o zadaných zakázkách)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:608 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX