Bod č.18.:

KŘTÚ/11 - Schválení podmínek pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Lochotínský park v Plzni“

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Situace stavby)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Předloženo na stůl (Nový krycí list návrhu usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:623 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX