Bod č.47.:

PROP/20 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na části pozemků p.č. 1137/16 a 1137/115, k.ú. Bolevec - za účelem výstavby bytového domu

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Původní žádost)
Příloha č.2 (Nová žádost)
Příloha č.3 (Stanovisko ORP)
Příloha č.4 (Stanovisko MO P1)
Příloha č.5 (Stanovisko OŽP)
Příloha č.6 (Vyjádření k TDI)
Příloha č.7 (Nesouhlas SV Komenského 20)
Příloha č.8 (Námitka OS PRSKINK)
Příloha č.9 (Zákres předmětu nájmu a budoucího prodeje)
Příloha č.10 (Zápis z KNM RMP )
Příloha č.11 (Fotodokumentace)
Příloha č.12 (Mapa - územní plán)
Příloha č.13 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.14 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.15 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.16 (Usnesení RMP č. 607/2013)
Příloha č.17 (Zápis ZMP ze dne 20. 6. 2013)
Příloha č.18 (Námitka OS PRSKINK a petičního výboru k uzavření SBSK za účelem výstavby bytového domu v Komenského ulici)
Příloha č.19 (Vyjádření spol. DEVELOPROJEKT s.r.o. k památníku J. A. Komenského)
Předloženo na stůl (Nový krycí list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:614 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX