Bod č.4.:

KO1/1 - Kontrola plnění usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Michal Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plnění usnesení)
Důvodová zpráva (Plnění usnesení - 5.11.2013 )
Příloha (Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 - 5.11.2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:357 rok:2013

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX