Bod č.8.:

MSU1/1 - Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX