Bod č.9.:

KO1/2 - Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Michal Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 1 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:362 rok:2013

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX