Bod č.10.:

ST1/5 - Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Vyřízení písemné interpelace)
Důvodová zpráva (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 335-2013)
Příloha č.1 (Žádost o poskytnutí informací)
Příloha č.2 (Dopis starosty MO Plzeň 1) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Hlasování - bod 15 - a))
Příloha č.4 (Hlasování - bod 15 - b))
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:363 rok:2013

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX