Bod č.11.:

ST1/6 - Návrh plánu práce Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2014

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh plánu práce RMO Plzeň 1 a ZMO Plzeň 1)
Důvodová zpráva (Návrh plánu práce RMO Plzeň 1 a ZMO Plzeň 1)
Příloha (Návrh plánu - přehled termínů - 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:364 rok:2013

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX