Bod č.29.:

ST1/7 - Návrh mimořádných odměn pro předsedy a členy komisí RMO Plzeň 1 a členy výborů ZMO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh mimořádných odměn - komise a výbory) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:381 rok:2013

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX