Bod č.30.:

ST1/8 - Stanovení paušální částky za náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce zastupitele

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Stanovení paušální částky) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:382 rok:2013

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX