Bod č.33.:

ST1/10 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zápisy ze zasedání výborů ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Zápis - Kontrolní výbor - říjen)
Příloha č.2 (Zápis - Kontrolní výbor - listopad)
Příloha č.3 (Zápis - Finanční výbor - prosinec)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:385 rok:2013

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX