Bod č.34.:

ST1/11 - Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2013

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zprávy o činnosti výborů ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Zpráva o činnosti - Kontrolní výbor )
Příloha č.2 (Zpráva o činnosti - Finanční výbor)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:386 rok:2013

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX