Bod č.35.:

ST1/12 - Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2014

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plán práce FV ZMO Plzeň 1)
Příloha (Plán práce FV ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:387 rok:2013

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX