Bod č.12.:

ŘEÚ/4 - Změna postupu realizace převodu podílu MO z odvodu z VHP a jiných tech. herních zařízení do rozpočtů MO v r. 2013

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Změna postupu)
Důvodová zpráva (Změna postupu)
Příloha č.1 (Usn. ZMP č. 579 ze dne 8. 11. 2012)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Analýza přerozdělení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:617 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX