Bod č.76.:

OŽP+ÚKEP/1 - Podání žádosti o dotaci na akci „Zpracování hydrogeologického průzkum v areálu bývalé skládky v Ledcích a jejím okolí“ do OPŽP

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Usnesení ZMP č. 316/2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX