Bod č.21.:

ŘEÚ+ŘTÚ/1 - Záměr prodeje pozemků v lokalitě Světovar

(předkladatel:radní Matoušová nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Záměr prodeje pozemků v lokalitě Světovar)
Důvodová zpráva (Záměr prodeje pozemků v lokalitě Světovar)
Příloha č.1 (Situace s vyznačením majetkových vztahů a rozvojových ploch)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1241 ze dne 27.11.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:626 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX