Bod č.15.:

MSU1/3 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 67 - 75

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení - rozpočtová opatření č. 67-75/2013)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Žádost Ing. Luďka Šantory)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Žádost Ing. Tomáše Kotory)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Rozpočtová opatření č. 67 - 75)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:368 rok:2013

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX