Bod č.17.:

MSU1/5 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 77

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení - rozpočtové opatření č. 77/2013)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Žádost Lenky Šikové)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Rozpočtové opatření č. 77)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:370 rok:2013

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX