Bod č.28.:

MSU1/7 - Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014, včetně rozpočtového výhledu na r.2015 - 2017

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení k rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014, včetně rozpočtového výhledu na rok 2015-2017)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu MO Plzeň 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Usnesení ZMP č. 551 ze dne 7.11.2013)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Informace ředitelky EÚ MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:380 rok:2013

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX