Bod č.74.:

RadM+PRIM/1 - Zpětný bezúplatný převod objektu Klatovská 19 z vlastnictví města Plzně do majetku České republiky – Ministerstva obrany.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost města)
Příloha č.2 (odpověď Ministerstva obrany)
Příloha č.3 (předešlá usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1250/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX