Bod č.16.:

RMO1/16 - Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO Plzeň 1 Římskokatolické farnosti Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Brabec, Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:369 rok:2013

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX