Bod č.36.:

MSU1/8 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 87 - 88

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení - rozpočtová opatření č. 87-88/2013)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Rozpočtová opatření č. 87 - 88)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:388 rok:2013

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX