Bod č.27.:

MSU1/10 - Blokace finančních prostředků ve FRR MO Plzeň 1 na projekt „Obnova venkovního bazénu Plzeň – Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu“

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - p. Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:379 rok:2013

27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 10.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX