Bod č.10a.:

NámZ/2 - Žádost o podporu z ROP NUTS II Jihozápad pro projekt „Obnova venkovního bazénu Plzeň – Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu“

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Žádost o podporu z ROP NUTS II Jihozápad pro projekt „Obnova venkovního bazénu Plzeň – Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu“)
Důvodová zpráva (Žádost o podporu z ROP NUTS II Jihozápad pro projekt „Obnova venkovního bazénu Plzeň – Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu“)
Příloha č.1 (Partnerská smlouva)
Příloha č.2 (Situace z PD - bazén)
Příloha č.3 (Situace z PD - šatny)
Příloha č.4 (Usnesení ZMO Plzeň 1 z 10.12.2013)
Příloha č.5 (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 338 ze dne 24. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:680 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX