Bod č.20a.:

OI/1 - Schválení podmínek pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Revitalizace ul. sítě hist. centra I. - Riegrova-Dominikánská"

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Situace stavby)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 416/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:681 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX