Bod č.20b.:

OI/2 - Schválení podmínek pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka v Plzni – II. et.“

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha (Situace stavby)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:682 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX