Bod č.11.:

MAI/1 - Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2013 (vyjma MŠ)

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:7 rok:2014

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX