Bod č.8.:

MAI/2 - Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) na rok 2014

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán investiční výstavby)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO P2 66/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:4 rok:2014

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX